Hazreti Hüseyin Nasıl Okunmalı?


İkra bismi Rabbikellezi halak ilk öğrendiğimiz, Arapça cümlelerden biridir. Hepimiz biliriz ki bu ifade sadece kitap okumak anlamına, gelmez.
Tarihi, insanı, evreni, dünya düzenini, edebiyatı, sanatı, ekonomiyi, canlıları, doğayı
Ve bize
Dertlinin, derdini okumayı öğütler...
Hazreti Peygamber'in yaptığı gibi...
Duyarlılık ve farkındalığı telkin eder!
***
Dostlar,
Bu geceden itibaren canlar Muharrem orucunu tutacaklar.
Bu oruç diğer oruçlardan çok farklı. Zira bu oruç nefsi terbiye, acı, yas ve tam anlamıyla katıksız bir isyan orucu...
Çünkü, Hazreti Hüseyin ölümü bile bile haksızlığa isyan etmiştir.
Bundan sebep, mesajı yedi kat arşa
Yetmiş yedi kat nesle ulaşmıştır.
***
O kutlu yürüyüşü,
Bu günün ve coğrafyanın diliyle haykıracak olursak,
Kanunlara karşı hukuk dedi! Sömürene karşı sömürülen! Cehalete karşı ilim irfan.
Hazreti Hüseyin zamanıyla haykırırsak eğer, kenz değil infak dedi...
***
Dedi de ne oldu diyeceksiniz?
Yezide karşı Sünniler ve Aleviler bir oldu!
Ebu Hanife, Muhammed bin İdris Eş-Şafiî, Malik bin Enes, Ahmed bin Hanbel ve İmam Caferi Sadık bir oldu!
Gün oldu devran döndü, insanlar yine darmadağın oldu.
Ben doğruyum demek, o kötüdür demek oldu!
Yani,
Atalar kardeş, torunlar düşman oldu!
Bütün bunlar hayatı ve Hazreti Hüseyin'i okumayı bilmemekten, okumamaktan ve elbet hissetmemekten oldu...