Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Meclisi 16 Nisan 2019 Salı Günü Toplanıyor

TEKİRDAĞ SON DAKİKA HABER - 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonrasında değişen Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Meclisi yılın ilk meclis toplantısını 16 Nisan Salı saat 10.00’da yapacak. Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel başkanlığında toplanacak olan yeni meclis Namık Kemal Üniversitesi Senato Salonu’nda toplantı yapacak.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Meclisi 16 Nisan 2019 Salı Günü Toplanıyor

TEKİRDAĞ SON DAKİKA HABER - 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonrasında değişen Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Meclisi yılın ilk meclis toplantısını 16 Nisan Salı saat 10.00’da yapacak. Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel başkanlığında toplanacak olan yeni meclis Namık Kemal Üniversitesi Senato Salonu’nda toplantı yapacak.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Meclisi 16 Nisan 2019 Salı Günü Toplanıyor
15 Nisan 2019 - 15:47 - Güncelleme: 15 Nisan 2019 - 16:05

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Meclisi 16 Nisan 2019 Salı Günü Toplanıyor


TEKİRDAĞ SON DAKİKA HABERLERİ - 19 gündem maddesiyle komisyonlardan ve müdürlüklerden gelen evraklar görüşülerek, ilk toplantıda karara bağlanacak. Alınan bilgilere göre, söz konusu gündem maddeleri, alt kısımda olduğu gibidir.

1- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 1. Fıkrası gereğince, Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla 1 Asil 1 Yedek Meclis Başkan Vekili mahalli idareler seçimini takip eden ilk iki yıl görev yapmak üzere seçilmesi gerektiğinden Birinci Meclis Başkan Vekili ve ikinci Meclis Başkan Vekili seçiminin yapılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanmasını.

2- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 1. fıkrası gereğince, Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından ve gizli oyla 2 Asil, 2 Yedek Meclis Kâtiplerinin mahalli idareler seçimini takip eden ilk iki yıl görev yapmak üzere seçilmesi gerektiğinden, 2 Asil, 2 Yedek Meclis Katibi seçiminin yapılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması

3-5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinin (a) fıkrası gereğince, Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından bir (1) yıl süreyle, gizli oyla üç Encümen Üyesinin seçilmesi gerektiğinden Encümen Üyesi seçiminin ilgili kanun maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanmasını.

4- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesinde “ Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan İhtisas Komisyonları kurabilir ve komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı Meclis Kararında belirtilir.” denilmektedir. Yine aynı maddede “İhtisas Komisyonları her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin Meclisteki üye sayısının Meclis üye tam sayısına oranlaması suretiyle oluşur.” denildiğinden, İmar ve Bayındırlık, Komisyonunun kaç kişiden oluşacağı, süresinin tespit edilmesi ve komisyona üye seçilmesi konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

5- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesinde “ Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan İhtisas Komisyonları kurabilir ve komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı Meclis Kararında belirtilir.” denilmektedir. Yine aynı maddede “İhtisas Komisyonları her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin Meclisteki üye sayısının Meclis üye tam sayısına oranlaması suretiyle oluşur.” denildiğinden, Plan ve Bütçe Komisyonunun kaç kişiden oluşacağı, süresinin tespit edilmesi ve komisyona üye seçilmesi konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanmasını.      

6- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesinde “ Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan İhtisas Komisyonları kurabilir ve komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı Meclis Kararında belirtilir.” denilmektedir. Yine aynı maddede “İhtisas Komisyonları her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin Meclisteki üye sayısının Meclis üye tam sayısına oranlaması suretiyle oluşur.” denildiğinden, Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunun kaç kişiden oluşacağı, süresinin tespit edilmesi ve komisyona üye seçilmesi konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

7- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesinde “Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan İhtisas Komisyonları kurabilir ve komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı Meclis Kararında belirtilir.” denilmektedir. Yine aynı maddede “İhtisas Komisyonları her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin Meclisteki üye sayısının Meclis üye tam sayısına oranlaması suretiyle oluşur.” denildiğinden, Kültür Komisyonunun kaç kişiden oluşacağı, süresinin tespit edilmesi ve komisyona üye seçilmesi konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanmasın.

8-  5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesinde “ Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan İhtisas Komisyonları kurabilir ve komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı Meclis Kararında belirtilir.” denilmektedir. Yine aynı maddede “İhtisas Komisyonları her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin Meclisteki üye sayısının Meclis üye tam sayısına oranlaması suretiyle oluşur.” denildiğinden, Tarım Komisyonunun kaç kişiden oluşacağı, süresinin tespit edilmesi ve komisyona üye seçilmesi konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

9- 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanununun 90. Maddesi gereğince oluşturulacak Gayrimenkul Satış Komisyonunda Belediye Başkanlığımızı temsil etmek üzere Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyelerinin kendi arasından 1 asil ve 1 yedek üyenin görevlendirilmesi konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

10-Meclis Denetim Komisyonu, Belediyemizin 2018 Mali Yılı Tablolarının incelemesini tamamlamış ve raporunu Başkanlık Makamına sunmuş olup, Meclis Denetim Komisyon raporu hakkında belediye meclisinin bilgilendirilmesi konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

11- Kıyı Ege Belediyeler Birliği yazısında birlik üyesi olunması sebebiyle 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 8.maddesi ile Birlik Tüzüğünün 10. Maddesi gereğince 31 Mart 2019 mahalli idareler genel seçiminden sonra yapılacak ilk mecliste belediye meclisinin üyeleri arasından doğal üye olan Belediye Başkanının haricinde “ nüfusu 20 bin’e kadar belediyelerde meclisin belirleyeceği meclis üyelerinden bir (1) üye, 20.001 – 50.000 arası olan belediyelerden, belediye meclisinin belirleyeceği iki (2) üye, 50.001 üzeri olan belediyelerden ise belediye meclisinin seçeceği üç (3) üye ve seçilecek, asil üyeler kadar yedek üyede seçilir.” hükmüne göre üye seçilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

12- Marmara Belediyeler Birliği yazısında Birlik Tüzüğü’nün 13. Maddesinde “ üye belediyelerin başkanları birlik meclisinin doğal üyesidir. Buna ilave olarak nüfusu 40.001’den 400.000’e kadar olan belediyelerde, belediye meclisinin seçtiği 1 meclis üyesi, nüfusu 400.001’den fazla olan belediyelerde, belediye meclisinin seçtikleri 2 meclis üyesi, doğal üyelerle birlikte birlik meclisini oluşturur. Asıl üye sayısının yarısı kadar yedek üye seçilir. Birlik Meclis üyelerinin görev süresi Mahalli İdare Seçim Dönemi ile sınırlıdır. Birlik meclisindeki asıl üyeliklerde boşalma olması halinde, birlik başkanı asıl üyeliği boşalan belediyenin yedek üyelerini göreve çağırır. Çağırılacak yedek üye kalmadığı taktirde üye belediyenin meclisi ilk toplantısında yedek üye seçimi yapar. Birlik Meclisinin feshedilmesi durumunda yeniden asıl ve yedek üye seçimi yapılır. Bu üyeler kalan süreyi tamamlar. Belediye başkanlığı veya meclis üyeliği sona erenlerin birlik meclis üyeliği de sona erer. Birlik meclis üyeliği üyeliğin deşmesini gerektiren bir sebeple sona erenler bir sonraki dönemde birlik meclisi üyeliğine seçilemezler” denilmektedir. Mahalli idareler genel seçimlerinin ardından yapılacak ilk meclis toplantısında bir sonraki Mahalli İdareler genel Seçimine kadar kurumu Marmara Belediyeler Birliğinde temsil etmek üzere, asıl ve yedek meclis üyelerinin seçilmesi konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

13- Tarihi Kentler Birliği Tüzüğü’nün 8. Maddesinde belirtilen “ Birlik Meclisi üyelerinin görev süresi mahalli idareler seçimleriyle sona erer” hükmü yer almaktadır. Birlik Tüzüğü belediyelerin birlik meclisinde temsil edilmeleri başlıklı 9. Maddesinde “ Belediyeler Birlik Meclisinde belediye başkanları ve belediye meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri bir üyenin katılımlarıyla temsil edilir.” hükmü gereğince mahalli idareler genel seçimi sonrası yapılacak ilk meclis toplantısında, Tarihi Kentler Birliği Meclisine Belediye Meclis Üyeleri arasından bir asıl bir de yedek meclis üyesi seçilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

14- Doğu-Batı Belediyeler Birliği TRAKYAKENT tüzüğünün 7.Maddesinde ‘’Birlik meclisi üye mahalli idare meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri ikişer üyeden oluşur.Asıl üye sayısının yarısı kadar da yedek üye seçilir.Üye mahalli idare birimlerinin başkanları birliğin doğal üyesidir.’’denilmektedir. Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından yapılacak ilk meclis toplantısında bir sonraki Mahalli İdareler Genel Seçimlerine kadar kurumu Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliğinde temsil etmek üzere iki asıl ve yedek meclis üyelerinin seçilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

15- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi ve Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik Usul ve Esaslarına uygun olarak hazırlanan Süleymanpaşa Belediyesinin 2018 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması .

16- Belediyemiz bünyesinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün kurulmasına ihtiyaç duyulduğundan Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan emlak ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  bünyesinde bulunan istimlak birimlerinin kaldırılarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün kurulması konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

17- 4081 Sayılı Çiftçi Malları Koruma Kanunu’nun 4. maddesi gereğince Çiftçi Malları Koruma Heyetine 5 asil, 5 yedek üye, Murakabe Heyetine 5 asil, 5 yedek üye seçilmesi gerektiğinden Üye seçilmesi konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
                                   
18- Belediye Meclisinin Mart ayında yapmış olduğu meclis toplantısında belediyemiz ihtisas komisyonlarına havale edilen evrakların belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
                
19- Meclis gündemi hazırlandıktan sonra belediye başkanlığımıza gelen belediye meclisi tarafından görüşülmek üzere havale edilen 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereğince plan değişikliği tekliflerinin ve belediyemiz birimlerinden gelen evrakların görüşülerek karara bağlanması.

Bu haber 1207 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Tekirdağ 7 Günlük Hava Durumu Tahminleri Kasım 2020 Haberi
Tekirdağ 7 Günlük Hava Durumu Tahminleri Kasım 2020 Haberi
Tekirdağ Hava Durumu 7 Günlük Kasım 2020 Kar Yağışı Tahminleri
Tekirdağ Hava Durumu 7 Günlük Kasım 2020 Kar Yağışı...