Mustafa Aydınlı

Mustafa Aydınlı

Yarın

Yönetimde Kadının Rolü ve Önemi

14 Eylül 2018 - 18:38

           Geçmişten bu güne, İlkel toplumu bir yana bırakırsak, insanlık evriminin geçirdiği, köleci, feodal, kapitalist ve sosyalist toplum türlerinde kadının yönetimdeki yeri ve önemi tartışma konusu olmuştur. İlkel toplumda kadın tek başına belirleyici ve etkin güçtür. Kadın haklarının ilk zamanlarda çok daha önemli olduğunu görüyoruz. Şuradan anlıyoruz ki; ilk zamanlarda tüm tanrıların tanrıça olması. Üretim ilişkilerinin değişimi ve ilkel toplumun bağrında yetişen, köleci toplumla birlikte kadının toplumdaki rolü ve önemi de değişmiştir.
         Fransız devrimine kadar kadınlar aleyhine gelişim süreci devam etmiş, Fransız devrimi de kadına değişim, iyileştirme konusunda tam olarak bekleneni verememiştir. Ülkemizde Cumhuriyetle birlikte kadına seçme seçilme hakkını verirken, Avrupa’dan, dahası dünyanın pek çok ülkesinden daha ileri bir tutum sergiledik. Bu gelişmişliğin Ortadoğu ve Arap ülkeleri ile kıyaslanması dahi söz konusu olamaz. Bunun adı kuşku yok ki Mustafa Kemal mucizesidir. Ne yazık ki günümüzde dahi bu hakları korumaktan yoksunuz.
        1921 yılında kadın ve erkek öğretmenleri bir kongrede bir araya getiren Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver hakkında bir gensoru önergesi veriliyor ve uzun tartışmalardan sonra Tanrıöver istifa etmek zorunda kalıyor. 23 Kasım 1922’de kadınların milletvekilleri seçilmeleri hakkında verilen değişiklik üzerine Meclis’te tartışma çıkıyor, Mustafa Kemal ‘’Türk kadınını mesaimizde müşterek kılmak, hayatımızı onunla yürütmek, Türk kadınını ilmi, içtimai hayatta erkeğe ortak, yardımcı yapmak lazımdır.’’ Demiştir.
        Türkiye’de her ne kadar sayıları az olsa da, dünya çapında yapılan araştırmalar, kadın yöneticiyle çalışan kurumların daha yüksek performans sergilediklerini görmekteyiz.  
        Araştırmalar sonucunda, yönetiminde kadın yönetici bulunduran kurumların kazançları şöyle sıralanıyor; Büyük bir kurum olmanın işareti sayılıyor, çalışanlar, daha fazla efor, daha iyi performans sergiliyor. Doğru bir liderlik karışımı oluşuyor. Müşteri memnuniyetinde artış sağlanıyor. Kadınların erkeklere göre daha güçlü empati kurma yeteneği, sorunları daha kısa sürede çözme olanağı sağlıyor.
           KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Gülden Türktan’a göre kadınlar, iş dünyasında başarılı olmalarını şu özelliklerine borçlu... 
*Takım çalışmasına yatkınlık
*Duygusal zekâ 
*Empati kabiliyeti 
*Çok yönlü düşünme  olanağı.
*İletişim yeteneği 
           Erkek yöneticiler daha çok sonuç odaklı çalışırken, kadın yöneticilerin süreç odaklı oldukları değerlendirilirken, Kadın ve erkek yöneticiler karşılaştırıldığında kadınların daha çok detay üzerinde durduklarını anlamak güç değildir.
           Diğer yandan Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mahmut Özdevecioğlu, “Erkeklerin otoriter tarzlarına karşın, kadınların insan odaklı ve destekleyici yönetim tarzları ön plana çıkıyor.’’
         Yerel yönetimlerde ise yerel demokrasinin gerçekleştirilmesi, halkın yaşam alanlarının sorunlarının belirlenmesi, çözüm seçeneklerinin üretilmesi ve uygulamaya konulması ile yakından ilgilidir. Yerel yaşamda, yaşam alanlarındaki sorunların ve yaşam alanları ile ilgili ihtiyaçların birçoğu kadın ve aile hayatını ilgilendiriyor. Bu sorunların ve gereksinimlerin tespiti ve çözümünde kadınların da yoğun olarak yer alması gerekir. Ancak kadının yerel yönetimlerde temsili sınırlı sayıdadır. Kadının genel ve yerel yönetimde etkin bir şekilde yer alması toplumsal gelişme açısından yadsımayacağımız bir gerçektir.

Bu yazı 933 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum